GREMI D'ARTESANS CANSALADERS LLEIDA Associacions Lleida Lleida

El Gremi de Cansaladers i Xarcuters de les comarques de Lleida és una institució creada l’any 1977. El seu primer president va ser el Sr. Josep Calvet. Actualment aquest Gremi és membre de la Federació Catalana de Carnissers i cansaladers Xarcuters que integra als professionals d’aquest ofici.

La finalitat és la de potenciar l’artesania , la formació i la imatge dels cansaladers xarcuters, donant solució a qualsevol tipus de problema que li pugui sorgir al soci.

L’activitat del Gremi se centra en diversos punts:

1. Formació: Organitzant cursos i jornades per ampliar i actualitzar coneixements.
2. Assessoria: Laboral, fiscal, Prevenció de riscos, sanitària...
3. Representació i divulgació: Participant en molts actes tant de la Ciutat com de la província de Lleida, sempre amb l’esperit de potenciar la imatge i professionalitat del cansalader.

Al Gremi estem molt contents d’haver pogut col.aborar durant aquests anys en la professionalització del sector. Donant sempre la millor cobertura a les necessitats sorgides pels diferents canvis socials, econòmics i sobre tot normatius.

A dia d’avui seguim treballant per millorar encara més.